ΔΕΡΜΑΤΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ

 

Ακριβής Διάγνωση & Αποτελεσματική Αντιμετώπιση

Με τη βοήθεια του δερματοσκοπίου, μιας ψηφιακής κάμερας υψηλής ανάλυσης με πολωμένο φως, έχουμε τη δυνατότητα τόσο της ακριβέστερης διάγνωσης όλων των δερματικών βλαβών, όσο και της άμεσης καταγραφής τους. Έτσι, μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμη και βλάβες ελαχίστου μεγέθους, σε μεγεθύνσεις μέχρι και 300 φορές. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα αναλυτικής καταγραφής της εντόπισης της βλάβης στο ανθρώπινο σώμα (χαρτογράφηση), ώστε να χρησιμοποιηθεί σε μελλοντική συγκριτική ανάλυση.

Άτομα που δέχονται καθημερινά ηλιακή ακτινοβολία ή έχουν σπίλους που ερεθίζονται τακτικά ή έχουν επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό μελανώματος ή άλλων δερματικών κακοηθειών ή πάσχουν από σύνδρομο δυσπλαστικών σπίλων (έχουν 50-100 άτυπους σπίλους στο σώμα τους), πρέπει να υποβάλλονται σε ετήσιο δερματοσκοπικό έλεγχο.

 

Η διάρκεια της εξέτασης εξαρτάται από το συνολικό αριθμό των σπίλων και μετά το πέρας της ο ενδιαφερόμενος παραλαμβάνει το αποτέλεσμα καταγεγραμμένο σε ψηφιακό μέσο.

Χαρτογράφηση Σπίλων

Μελάνωμα

Καρκίνος Δέρματος

Κύστεις Λιπώματα

Ουλές

Αφαίρεση Τατουάζ

Εγκαύματα