ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ

Αποτελεσματική θεραπεία & Επούλωσή τους

Η εγκαυματική νόσος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και εμπειρία, ήδη από το πρώτο λεπτό του εγκαύματος. Επειδή δεν αφορά μόνο το δέρμα, αλλά αποτελεί ολοκληρωμένη νοσολογική οντότητα, χρειάζεται κατάλληλους διαγνωστικούς και θεραπευτικούς χειρισμούς και συχνά νοσηλευτική φροντίδα. Γενικά, εγκαύματα μικρού βάθους (μερικού πάχους εγκαύματα) και περιορισμένης έκτασης (κάτω από το 10% της ολικής επιφάνειας σώματος) δεν απαιτούν συνήθως εισαγωγή στο νοσοκομείο, εκτός από ειδικές περιπτώσεις. Απαιτούν όμως στενή ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση που μπορεί να γίνει σε επίπεδο ιατρείου. Επιπλέον, δίδονται αναλυτικές οδηγίες για την αποφυγή ανωμαλιών κατά την επούλωση (μετεγκαυματικές ρικνωτικές, υπερτροφικές ουλές ή χηλοειδή) και αποφασίζεται ο κατάλληλος χρόνος και η τεχνική αντιμετώπισης μετεγκαυματικών δυσμορφιών. Ο πλαστικός χειρουργός έχει στη φαρέτρα του τις τελευταίες τεχνολογίες επούλωσης του τραύματος, νέα βιοϋλικά (τεχνητό χόριο –  INTEGRA) και διατατήρες ιστών.