ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 

Έγκαιρη διάγνωση & Επανορθωτικές επεμβάσεις

Βασικοκυτταρικό – Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

Αποτελούν τις συχνότερες μορφές καρκίνου του δέρματος, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες.

Το βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, λόγω της ιδιότητάς του να μη μεθίσταται εύκολα σε απομακρυσμένους ιστούς, απαιτεί ευρεία χειρουργική εκτομή και κατάλληλη μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, εκτός από την ευρεία χειρουργική εκτομή, απαιτεί σταδιοποίηση της νόσου, που μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και αξονική τομογραφία των περιοχικών λεμφαδένων. Πρόβλημα και στους δύο τύπους καρκινωμάτων αποτελεί η εντόπισή τους, αφού συχνά προσβάλουν το πτερύγιο του ωτός, τα βλέφαρα, τη μύτη ή τα άκρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν αρκεί η χειρουργική εκτομή, αλλά επιβάλλεται λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του προσβεβλημένου μέρους.