ΚΥΣΤΕΣ – ΛΙΠΩΜΑΤΑ

Ασφαλής Χειρουργική Αφαίρεσή τους

Αποτελούν καλοήθεις βλάβες του δέρματος και των μαλακών μορίων. Αφαιρούνται με τοπική αναισθησία, όταν δεν βρίσκονται σε φάση φλεγμονής. Εάν αφαιρεθούν ολικά, αποφεύγεται η τοπική υποτροπή τους, που αποτελεί και τη συνηθέστερη επιπλοκή.

ΚΥΣΤΕΣ – ΛΙΠΩΜΑΤΑ