ΟΥΛΕΣ

 

Πλαστική Χειρουργική Αποκατάστασή τους

ΟΥΛΕΣ

Ορισμένες φορές η επούλωση ενός τραύματος δεν ακολουθεί τη φυσιολογική διαδικασία που όλοι γνωρίζουμε. Το αποτέλεσμα είναι οι ουλές να εμφανίζονται ατροφικές, δύσμορφες, υπερτροφικές ή και να έχουν ξεφύγει εντελώς από τα όρια τους ( χηλοειδή). Ατροφικού ή υπερτροφικού τύπου είναι συνήθως οι ουλές μετά από κυστική ή φλυκταινώδη ακμή που βλέπουμε στο πρόσωπο. Η διόρθωση μιας ουλής δεν είναι πάντα εύκολη υπόθεση. Συχνά απαιτείται αλλαγή της κατεύθυνσης της με Ζ πλαστική, έγχυση τοπικά κορτικοστεροειδών διαλυμάτων, εφαρμογή πίεσης ή και laser. Πολύ σημαντικό στοιχείο στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα αποτελεί ο δραστικός έλεγχος της παραγωγής κολλαγόνου καθ’ όλη τη διάρκεια της επούλωσης (6-12 μήνες). Ειδικά για τις ουλές της ακμής, οι νεότερες τεχνικές μας έχουν δώσει τη δυνατότητα επίτευξης ιδιαίτερα ομαλού αποτελέσματος. Η επιμελής υποσκαφή κάτω από τις ατροφικές ουλές στο πρόσωπο και η εξομάλυνσή τους με μικρομεταμόσχευση λίπους έχουν δώσει εξαιρετικά αποτελέσματα. Σε ιδιαίτερα βαριές περιπτώσεις, συστήνουμε μέχρι και το face lifting , το οποίο θα διορθώσει τις ουλές σε μεγαλύτερο βάθος.

Εναλλακτικά , μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία ή μη επεμβατική μέθοδος του Dermapen ή του Fractional RF microneedling.