ΕΠΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΙΛΙΩΝ

επαναδιαμορφωση χειλιων

Αλλαγή Μεγέθους & Σχήματος

Μπορεί να γίνει με τοπική αναισθησία μέσω κατάλληλων τομών και τεχνικών πλαστικής χειρουργικής στο εσωτερικό του βλεννογόνου του στόματος. Εναλλακτικά, μπορεί να τοποθετηθεί μέσω μικρών οπών αυτόλογη περιτονία ή ειδικά ενθέματα χείλους (permalip).