ΕΙΣΟΛΚΗ ΘΗΛΗΣ

icon-nusteri

Αποκατάσταση των κρυμμένων θηλών

Αποκαθίσταται εύκολα -με τοπική αναισθησία- με πληθώρα τεχνικών που δεν καταστρέφουν την ικανότητα θηλασμού.

Εισολκή θηλής