ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΥΠΟΓΕΝΕΙΔΙΑΣ ΧΩΡΑΣ

λιποαναρροφηση

Αντιμετωπίστε τη συσσώρευση λίπους
στο προγούλι

Η Λιποαναρρόφηση Υπογενείδιας Χώρας (πλαστική στο προγούλι) μπορεί να πραγματοποιηθεί σε επιλεγμένες περιπτώσεις, με κατάλληλα διαλύματα τοπικών αναισθητικών.