ΜΙΚΡΟΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΤΡΙΧΟΘΥΛΑΚΙΩΝ

Αντιμετώπιση Αλωπεκίας

Αποκαθιστά την ανδρογενετική και τη μετατραυματική αλωπεκία στο τριχωτό της κεφαλής και τα φρύδια, χρησιμοποιώντας ως δότρια χώρα τριχοθυλακίων περιοχές υψηλής πυκνότητας στην ινιακή χώρα και τις πλάγιες κροταφικές. Γίνεται με τοπική αναισθησία και ανάλογα με τον τρόπο λήψης των μοσχευμάτων, διακρίνεται σε δύο τεχνικές: τη Strip (αφαιρείται λωρίδα τριχωτού στην οπίσθια πλευρά της κεφαλής και χωρίζεται υπό μεγέθυνση σε μοσχεύματα) και τη FUE (τα τριχοθυλάκια αφαιρούνται μεμονωμένα με ειδικό μηχάνημα). Υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα των τριχοθυλακίων που μπορούν να τοποθετηθούν ανά συνεδρία, αλλά και στη δότρια χώρα, η οποία μετά την επέμβαση δεν πρέπει να φαίνεται χειρουργημένη.

Εάν χρησιμοποιηθεί η Strip μέθοδος, πραγματοποιείται ειδική τριχοφυτική συρραφή, ώστε η δότρια περιοχή να μην εγκαταλείψει εμφανή ουλή. Αντίστοιχα στη FUE μέθοδο, δίδεται προσοχή τόσο στη διάμετρο του μηχανήματος λήψης των μοσχευμάτων, όσο και στο βαθμό αραίωσης της δότριας χώρας. Τα νέα τριχοθυλάκια σε μερικές μέρες προσλαμβάνονται στη νέα τους θέση και αποπίπτουν την τρίχα τους, τη θέση της οποίας καταλαμβάνει νέα, σε μερικές εβδομάδες. Οι νέες τρίχες έχουν τα χαρακτηριστικά της δότριας χώρας και μεγαλώνουν φυσιολογικά.