ΝΟΣΟΣ DUPUYTREN

Ιατρείο Αισθητικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής

 

Αποτελεί ρικνωτική βλάβη του δέρματος της παλαμιαίας επιφάνειας των δακτύλων και της παλάμης γενικότερα. Οφείλεται σε συνεχείς και επαναλαμβανόμενες κινήσεις, σε μετεγκαυματικές ρικνώσεις ή σε άγνωστης αιτιολογίας υπερσυσσώρευση κολλαγόνου. Η αντιμετώπιση της νόσου μπορεί να γίνει είτε κλειστά με τη βοήθεια μικρής βελόνας, είτε με τη χρήση gel κολλαγενάσης, είτε χειρουργικά με πολλαπλή Ζ πλαστική.

νοσος Dupuytren