ΩΤΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΤΟΜΕΣ

 

Βελτίωση της Αισθητικής των Αυτιών

Η τυπική ωτοπλαστική στους ενήλικες πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία από μία τομή στο οπίσθιο μέρος του πτερυγίου του ωτός. Η ουλή που εγκαταλείπει είναι πολύ δύσκολο να διακριθεί. Ωστόσο, εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι (π.χ. επάγγελμα), μπορεί να γίνει χωρίς τομές με ειδικά εσωτερικά ράμματα (scarless otoplasty). Ταυτόχρονα, μπορεί να αποκατασταθεί και το δύσμορφο λοβίο.

ωτοπλαστικη χωρις τομες