ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ DERMAPEN

 

Η ηλεκτρική εκδοχή του Microneedling

Το Dermapen αποτελεί την ηλεκτρική εκδοχή του Microneedling. Με μια συσκευή με αποστειρωμένη κεφαλή από έντεκα   μικροβελόνες, διανοίγονται μικροσκοπικές τρύπες στην επιφάνεια του δέρματος. Το βάθος διάνοιξης είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο και ανάλογο με το βάθος του προβλήματος. Μετά τη θεραπεία παραμένει ερύθημα για 1-2 ημέρες.   Ειδικά για την αντιμετώπιση των ουλών της ακμής σε μη ενεργό φάση, μπορεί να συνδυαστεί με τη Μεσοθεραπεία με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες των αιμοπεταλίων (PRP).