ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ

 

Πλαστική Αισθητική & Επανορθωτική Χειρουργική

Φυσικά & Μακροχρόνια Αισθητικά Αποτελέσματα

 

«Οκόσα φάρμακα ουκ ιήται, σίδηρος ιήται»

Ιπποκράτης

 

Αν και στην ιατρική η χειρουργική θεραπεία αποτελεί την τελευταία λύση, στην πλαστική χειρουργική τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά: η χειρουργική πλαστική αποκατάσταση αποτελεί επιλογή πρώτης γραμμής, προσφέροντας  το επιθυμητό αισθητικό αποτέλεσμα με διάρκεια. Αντίθετα, σκοπός των μη επεμβατικών μεθόδων είναι να διατηρήσουν την ποιότητα του δέρματος και των μαλακών μορίων σε τέτοιο επίπεδο -όσο το δυνατόν περισσότερο-, αναβάλλοντας την χειρουργική παρέμβαση.

Τα στοιχεία που καθορίζουν τον κάθε πλαστικό χειρουργό είναι η βαθιά γνώση του αντικειμένου, η αυστηρή επιλογή των χειρουργικών τεχνικών, η διαμόρφωση χειρουργικών συνθηκών που να προσδίδουν ασφάλεια στον ίδιο και στον ασθενή και η δυνατότητα να βρίσκεται δίπλα του, όποτε τον χρειασθεί. Για το λόγο αυτό, πριν τη χειρουργική επέμβαση πρέπει να προηγηθεί τουλάχιστον μία επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου ατόμου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και κάθε άλλο στοιχείο που θα θεωρηθεί απαραίτητο.

Ο ιατρός συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες κλινικές της Αθήνας, προκειμένου να παρέχει ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ρυτιδοπλαστική

Λιποαναρρόφηση

Ανόρθωση Μηρών Γλουτών

Αιδιοπλαστική

Αυξητική στήθους

Αποκατάσταση Μαστού

Ανόρθωση Στήθους

Μείωση Στήθους

Βλεφαροπλαστική

Βλεφαρόπτωση

Ανόρθωση Φρυδιών

Αύξηση Ζυγωματικών

Γυναικομαστία

Ρινοπλαστική

Γενειοπλαστική

Ωτοπλαστική

Αυξητική Γλουτών

Αυξητική Πέους

Αύξηση Μείωση Γάμπας

Χειρουργική Άκρας Χειρός

Κοιλιοπλαστική

Βραχιονοπλαστική