ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣΤΟΥ

αποκατασταση μαστου

Άριστο Αισθητικό Αποτέλεσμα

Η αποκατάσταση μαστού μπορεί να λάβει χώρα ταυτόχρονα με την επέμβαση της μαστεκτομής (άμεση) ή και σε απώτερο χρόνο.
Η σύγχρονη τάση της επιστήμης είναι η ασθενής με καρκίνο μαστού να μη φεύγει από τη χειρουργική αίθουσα χωρίς μαστό.

 

Οι τεχνικές αποκατάστασης περιλαμβάνουν τη χρήση ειδικών συσκευών, γνωστών με την ονομασία «διατατές ιστών», που σκοπό έχουν τη δημιουργία περίσσειας ιστού στην περιοχή της μαστεκτομής και την τελική κάλυψη με ένθεμα σιλικόνης, συνήθως ανατομικού τύπου.

Σε περιπτώσεις που έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία ή όπου οι ιστοί κρίνονται μη διατάσιμοι, ενδείκνυται η μεταφορά ιστών από άλλο σημείο του σώματος με διατήρηση της αγγείωσής τους. Οι ιστοί αυτοί ονομάζονται κρημνοί και η χρήση τους ακολουθεί συγκεκριμένο πρωτόκολλο που εξατομικεύεται σε κάθε ασθενή. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη χρήση του DIEP, του TRAM, του πλατέος ραχιαίου μυός κ.ά.

Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να γίνει και αποκατάσταση μαστού με χρήση αυτόλογου λίπους που λαμβάνουμε από την περιοχή της κοιλιάς με λιποαναρρόφηση. Συχνά κατά την αποκατάσταση οφείλουμε να επέμβουμε και στον υγιή μαστό, συνήθως με μαστοπηξία, για την επίτευξη συμμετρικού αισθητικού αποτελέσματος.

Γενικά το πλάνο αποκατάστασης συναποφασίζεται με το γενικό χειρουργό μαστού και τον ογκολόγο, όπου δίνεται λύση σε θέματα, όπως η διατήρηση της θηλής ή η πλαστική της αποκατάσταση, η μετέπειτα ακτινοθεραπεία, ο βέλτιστος χρόνος αποκατάστασης, η διενέργεια βιοψίας φρουρού λεμφαδένα στη μασχάλη, η διατήρηση των θωρακοραχιαίων αγγείων κατά το λεμφαδενικό καθαρισμό της μασχάλης κ.ά.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες της ενδιαφερόμενης, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της αποκατάστασης μαστού με κάθε μέθοδο.