ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΓΑΜΠΑΣ

 

Πλαστική Κνήμης

Αυξητική γαστροκνημίας

Σε περιπτώσεις όπου ο γαστροκνήμιος μυς (γάμπα) είναι υποπλαστικός (νευρολογικές παθήσεις, ατυχήματα, έλλειψη γυμναστικής), μπορεί να τονισθεί το σχήμα του με τη χρήση κατάλληλων ενθεμάτων σιλικόνης.
Ο μυς φυσιολογικά διαιρείται στα δύο κατακόρυφα, οπότε το ένθεμα τοποθετείται στο ένα ή το άλλο ήμισυ ή και τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες σε όγκο. Τα ενθέματα έχουν σχήμα σωληνωτό ή ανατομικό.

Η επιλογή του κατάλληλου γίνεται ώστε να επιτύχουμε ομοιομορφία με την άλλη γαστροκνημία. Εάν και οι δύο έχουν πρόβλημα, τότε οι εναλλακτικές είναι πολύ περισσότερες. Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική, ραχιαία ή επισκληρίδειο αναισθησία και διαρκεί περίπου 1 ώρα.

Η τομή έχει μήκος περίπου 4 εκ., βρίσκεται στην ιγνυακή χώρα και κρύβεται σε μια φυσιολογική ρυτίδα στην περιοχή πίσω από το γόνατο. Για την αποφυγή συλλογής υγρού, απαιτείται η εφαρμογή ελαστικής κάλτσας για μετεγχειρητικό διάστημα 3 εβδομάδων.

αύξηση-μειωση γαμπας

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου ατόμου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της ανόρθωσης μηρών ή γλουτών.

Μειωτική γαστροκνημίας

Εάν οι γάμπες είναι υπερτροφικές, μπορούν να μειωθούν σε μέγεθος, ώστε να επιτύχουμε ομαλό και αρμονικό περίγραμμα στα πόδια. Αν η υπερτροφία οφείλεται στο γαστροκνήμιο μυ, η λύση είναι απλή και δεν απαιτεί χειρουργική επέμβαση. Αρκούν ορισμένες μονάδες Botox κατά μήκος του μυός, ώστε, σταδιακά και σε διάστημα ενός έτους (3 περίπου συνεδρίες), να μειωθεί ο όγκος του, δίνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα. Η όρθια στάση και η βάδιση δεν μεταβάλλονται, γιατί βασίζονται στη λειτουργία ενός μυός κάτω από το γαστροκνήμιο, τον υποκνημίδιο.

Αν η υπερτροφία οφείλεται σε τοπική συσσώρευση λίπους, η λιποαναρρόφηση αποτελεί την ενδεδειγμένη λύση. Προσοχή δίνεται στο να διατηρηθεί η φυσιολογική μορφή της γαστροκνημίας, αλλά και να αποφευχθούν υπερβολές, μια και η περιοχή μπορεί εύκολα να προκαλέσει μακροχρόνιο μετεγχειρητικό οίδημα. Σε περιπτώσεις που ο άξονας της κνήμης δεν είναι ευθύς (στραβά πόδια), έχουμε τη δυνατότητα μέσω της λιπομεταφοράς να αφαιρέσουμε λίπος από το έξω διαμέρισμα και να το προσθέσουμε εκεί όπου υπάρχει ανάγκη, δημιουργώντας οπτικά τον ευθειασμό της κνήμης. Η επέμβαση πραγματοποιείται με τοπική, ραχιαία, επισκληρίδειο ή γενική αναισθησία και διαρκεί περίπου 1 ώρα. Κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, απαιτείται η εφαρμογή ειδικών ελαστικών καλτσών για περίπου 4 εβδομάδες.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου ατόμου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της ανόρθωσης μηρών ή γλουτών.