ΑΥΞΗΣΗ ΖΥΓΩΜΑΤΙΚΩΝ

 

Αναζωογόνηση σε όλο το πρόσωπο!

Σε άτομα με μειωμένη προβολή των ζυγωματικών στο πρόσωπο, έχει απόλυτη ένδειξη η τοποθέτηση ειδικών ενθεμάτων, ώστε να αποκατασταθούν οι αναλογίες του προσώπου.

Ο τρόπος τοποθέτησης είναι συνήθως από το εσωτερικό του στόματος με την παρασκευή κατάλληλης θήκης που θα τα υποδεχθεί και την καθήλωσή τους με ράμματα ή βίδες. Λόγω του σημείου που τοποθετούνται, ταυτόχρονα αποκαθιστούν και το πρόβλημα που έχουν τα άτομα αυτά με σακούλες στα κάτω βλέφαρα. Σπανιότερα, μπορεί να τοποθετηθούν από την τομή της κάτω βλεφαροπλαστικής, ειδικά όταν συνυπάρχει tear trough deformity.

Η αύξηση ζυγωματικών πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και δεν απαιτεί νοσηλεία. Το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άμεσο και το ήπιο μετεγχειρητικό οίδημα υποχωρεί σε μερικές ημέρες.

αυξηση ζυγωματικων

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου ατόμου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της αύξησης ζυγωματικών με τοποθέτηση ή όχι συγκεκριμένου ενθέματος.