ΓΕΝΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Αυξητική & Μειωτική Πηγουνιού

 

Η Αυξητική Γενειοπλαστική αφορά περιπτώσεις μικρογναθίας ή ρετρογναθίας, δηλαδή άτομα που μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του προσώπου τους έχουν απομείνει με κάτω γνάθο που υπολείπεται σε μέγεθος ή έχει πολύ οπίσθια θέση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σημαντικό ρόλο παίζει η σύγκλιση των δοντιών. Εάν αυτή είναι φυσιολογική, τότε η αποκατάσταση μπορεί να γίνει είτε με διατομή του σώματος της κάτω γνάθου και κατάλληλη τοποθέτησή της σε νέα θέση «σαν συρτάρι», είτε με χρήση ειδικού ενθέματος σιλικόνης, που τοποθετείται στην περιοχή μέσω μιας τομής στο εσωτερικό του στόματος και διαμορφώνεται σε κατάλληλο σχήμα. Η επέμβαση διαρκεί περίπου μία ώρα και πραγματοποιείται υπό γενική αναισθησία. Σημαντικό ρόλο στο τελικό αισθητικό αποτέλεσμα παίζει η επανατοποθέτηση του γενειακού μυ στην αρχική του θέση, γεγονός που αποτρέπει την εμφάνιση της χαρακτηριστικής δυσμορφίας τύπου «Φαραώ».

γενειοπλαστικη

Η Μειωτική Γενειοπλαστική γίνεται μέσω οστεοτομίας, έχει ίδια διάρκεια, αλλά εμφανίζει αρκετά σημαντικότερο μετεγχειρητικό πόνο.

Μετεγχειρητικά δεν απαιτείται νοσηλεία και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει οδηγίες διαιτητικές, καθώς και για την τοποθέτηση της κεφαλής σε θέση 30-40 μοιρών, για 2-3 ημέρες.

Τέλος, αν η σύγκλιση των δοντιών δεν είναι ικανοποιητική, τότε θεωρούμε προτιμότερη τη συνεργασία με ειδικό γναθοχειρουργό, για την αποκατάσταση και των δύο προβλημάτων.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου ατόμου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της γενειοπλαστικής με τοποθέτηση ή όχι συγκεκριμένου ενθέματος.