ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΣΤΙΑ

 

 

Η λύση της πλαστικής χειρουργικής

Είναι η επέμβαση αποκατάστασης του αυξημένου μεγέθους του μαζικού αδένα ή και του περιμαζικού λίπους στον ανδρικό μαστό. Γενικά οι περισσότεροι μαστοί υπερτρέφονται κατά την εφηβεία και υποστρέφονται μετά το πέρας της. Προς χειρουργείο οδηγούνται τα περιστατικά εκείνα που παραμένει υπολειπόμενος μεγάλος αδένας ή και λίπος.

Σημαντική είναι η διενέργεια κατάλληλου προεγχειρητικού ελέγχου, που εκτός από την κλασική μαστογραφία και το υπερηχογράφημα μαστού, θα περιλαμβάνει έναν εκτεταμένο ορμονολογικό έλεγχο.

Εάν η γυναικομαστία αφορά κυρίως λίπος, επιλέγεται η τεχνική της λιποαναρρόφησης, που επιτρέπει τη διόρθωσή της χωρίς τομές.Εάν αφορά και υπερμεγέθη μαζικό αδένα, τότε είτε χρησιμοποιείται ειδική λιποαναρρόφηση με υπερήχους (VASER), είτε γίνεται εκτομή του αδένα από μικρή τομή στο κάτω μέρος της θηλής, οπότε ο αδένας αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει για τις πρώτες μετεγχειρητικές εβδομάδες (3-4) να φορά ένα ειδικό γιλέκο στο θώρακα, που δεν θα εμποδίζει τις καθημερινές του ασχολίες.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της αποκατάστασης της γυναικομαστίας.

γυναικομαστια