ΚΟΙΛΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

 

Μείωση του μεγέθους της κοιλιάς

Σύσφιγξη των κοιλιακών μυών

 

Η κοιλιοπλαστική αντιμετωπίζει το γνωστό πρόβλημα πολλών γυναικών αλλά και ανδρών, που εμφανίζεται μετά την τρίτη δεκαετία της ζωής, την κρεμάμενη κοιλιά. Συνήθως αποτελεί αποτέλεσμα μεγάλης απώλειας βάρους, μετά από επεμβάσεις βαριατρικής (τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, διαμερισματοποίηση στομάχου κ.ά.), μετά από εγκυμοσύνη (κυρίως από πολλαπλές ή πολύδυμες κυήσεις) και εμφανίζεται χαρακτηριστικά ως περίσσεια δέρματος και λίπους στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς. Συνοδεύεται συχνά με χάλαση των κοιλιακών τοιχωμάτων (διάσταση θήκης ορθού κοιλιακού μυός στη λευκή γραμμή, διαφόρων ειδών κήλες) και δεν αντιμετωπίζεται με την απλή λιποαναρρόφηση.

  • Πραγματοποιείται υπό γενική συνήθως αναισθησία, μέσω μιας οριζόντιας τομής στο κάτω μέρος της κοιλιάς, που κρύβεται εύκολα μέσα στο εσώρουχο ή το μαγιό. Ανάλογα με την έκταση του προβλήματος, διαμορφώνεται το μήκος της συγκεκριμένης τομής. Έτσι διακρίνεται σε μίνι κοιλιοπλαστική, που αφορά περιορισμένης έκτασης εκτομή δέρματος και λίπους στην κατώτερη κοιλιακή χώρα, με συνοδό λιποαναρρόφηση στη μέση και άνω κοιλιά και χωρίς τομές στον ομφαλό. Αν συνυπάρχει και χάλαση των κοιλιακών τοιχωμάτων, τότε μπορεί να γίνει μία μικρή τομή στο άνω τμήμα του ομφαλού και αποκατάσταση του προβλήματος στη μέση γραμμή (linea alba plication).

Σε πιο εκτεταμένο πρόβλημα, όπου η δερμολιπεκτομή είναι μεγάλη, απαιτείται κυκλοτερής τομή γύρω από τον ομφαλό και τοποθέτησή του στη νέα του θέση. Λιποαναρρόφηση εκτελείται συνήθως στα πλάγια τμήματα της κοιλιάς και δεν ενέχει σημαντικούς κινδύνους επιπλοκών. Σε άτομα όπου ο θωρακικός κλωβός κατεβαίνει πολύ χαμηλά και προέχει, είναι δυνατή η αφαίρεση τμήματος της κατώτερης πλευράς του πλευρικού τόξου, για αρτιότερο αισθητικό αποτέλεσμα. Η επέμβαση μπορεί να συνδυαστεί με ασφάλεια με άλλες επεμβάσεις αποκατάστασης κήλης, τοποθέτησης πλέγματος, ακόμη και αυξητικής μαστών από την ίδια τομή. Η τελευταία μπορεί να γίνει είτε με την κλασική τομή της κοιλιοπλαστικής και τοποθέτηση των ενθεμάτων στο θώρακα, είτε μέσω ανάστροφής κοιλιοπλαστικής, οπότε προκύπτει μία ενιαία τομή, η οποία ενώνει τις δύο υπομάστιες χώρες, κρύβεται φυσιολογικά από τους μαστούς σε όρθια θέση, χωρίς άλλες τομές στην κατώτερη κοιλιά.

  • Η επέμβαση διαρκεί από 1-3 ώρες και θεωρείται μέσης βαρύτητας. Ο ενδιαφερόμενος εγκαταλείπει το χειρουργείο φορώντας ειδικό ελαστικό κορσέ και έχοντας δύο μικρές παροχετεύσεις που αποτρέπουν τη δημιουργία συλλογής υγρού μετεγχειρητικά. Συνήθως απαιτείται νοσηλεία 1-2 ημερών, μετά το πέρας των οποίων αφαιρούνται οι παροχετεύσεις. Ο κορσές χρησιμοποιείται για 3-4 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια των οποίων συστήνεται η αποφυγή ασκήσεων και η ελαφρά κάμψη της σπονδυλική στήλης. Η εμπειρία μάς έχει δείξει ότι το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα της ουλής μπορεί να βελτιωθεί κατά πολύ με τη χρήση ειδικής ιστικής κόλλας δέρματος.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου ατόμου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της κοιλιοπλαστικής με ή χωρίς λιποαναρρόφηση .