ΡΥΤΙΔΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Facelift

ρυτιδοπλαστικη

Αποτελεί την τεχνικά πιο απαιτητική επέμβαση της πλαστικής χειρουργικής στο πρόσωπο, που αποδίδει, άμεσα, εξαιρετικά αισθητικά αποτελέσματα. Οι τεχνικές έχουν αρκετά διαφοροποιηθεί κατά την πάροδο των τελευταίων 50 χρόνων, με στόχο την επίτευξη πιο φυσικού αποτελέσματος, την περισσότερη αντοχή στο χρόνο, τη μικρότερη μετεγχειρητική αποχή από την εργασία, αλλά και τις λιγότερες επιπλοκές.

Η Ρυτιδοπλαστική πραγματοποιείται αναλόγως της έκτασης της επέμβασης, είτε με τοπική αναισθησία, είτε σε συνδυασμό με μέθη, είτε με γενική αναισθησία. Βασικός σκοπός της δεν είναι μόνο η αντιμετώπιση των ρυτίδων στο πρόσωπο, αλλά του αιτίου που τις προκαλεί, δηλαδή της χαλάρωσης των βαθύτερων ιστών του προσώπου.

Όσες προσπάθειες έχουν γίνει για απλή αφαίρεση της περίσσιας δέρματος, δεν έχουν αντέξει στο χρόνο, έχουν πτωχό αισθητικό αποτέλεσμα που διαρκεί ελάχιστα. Για να επιτύχουμε λοιπόν μακροχρόνιο αποτέλεσμα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αναρτήσουμε τους βαθύτερους ιστούς του προσώπου στην προγενέστερη θέση τους.

Αυτό μπορεί να γίνει είτε με χρήση ειδικών ραμμάτων (MACS facelift), είτε με  αναδίπλωση της περιτονίας που καλύπτει όλους τους μιμικούς μυς του προσώπου (SMAS plication), είτε με παρασκευή της περιτονίας αυτής και καθήλωσή της σε σημεία σταθερής και μόνιμης ανάρτησης (προωτιαία, στην περιτονία του Lorre, οπισθοωτιαία κ.α.)

Από μία τομή στη φαβορίτα, μπροστά από τον τράγο του αυτιού ή και οπισθοωτιαία μέχρι το τριχωτό, εάν η επέμβαση αφορά και τον τράχηλο, δύναται η δυνατότητα να αναρτήσουμε μέσω του SMAS ακόμη και το μέσο τριτημόριο του προσώπου, μέσω μιας τεχνικής που καταξίωσε ο Αμερικανός πλαστικός χειρουργός Sherell Aston, το FAME filting. Πήρε το όνομά του από τα αρχικά Finger Assisted Malar fat pad Elevation, που σημαίνει ανάρτηση της λιπώδους σφαίρας της παρειάς μέσω μιας απλής κίνησης με το δείκτη του χεριού, που δεν θέτει σε κίνδυνο τους υποκείμενους κλάδους του προσωπικού νεύρου. Η όλη λογική έγκειται στο ότι το δέρμα που αφαιρείται με τη Ρυτιδοπλαστική τεντώνεται προς τα έξω, ενώ όλοι οι υπόλοιποι εν τω βάθει ιστοί αναρτώνται κατακόρυφα. Έτσι, αποφεύγεται η δυσμορφία που εμφανιζόταν παλαιότερα μετεγχειρητικά και έδινε την εμφάνιση προσώπου που το χτυπάει δυνατά ο αέρας. Αυτή η ανάρτηση ανακατατάσσει του ιστούς στο πρόσωπο και συνήθως δημιουργεί μια περίσσεια δέρματος στο κάτω βλέφαρο, οπότε θεωρούμε σκόπιμο η Ρυτιδοπλαστική να συνδυάζεται και με μία κάτω βλεφαροπλαστική, είτε απλή (pinch blepharoplasty), είτε πιο σύνθετη, που θα αποκαθιστά και τις σακούλες κάτω από τα μάτια.