Επέμβαση Ωτοπλαστικής

Αντιμετώπιση Δυσμορφίας Αυτιών

 

Η επέμβαση Ωτοπλαστικής απευθύνεται σε όσα άτομα αντιμετωπίζουν πρόβλημα με το μέγεθος, το σχήμα ή την προβολή των αυτιών τους (αφεστώτα ώτα ή τα γνωστά πεταχτά αυτιά). Μπορεί να αποκαταστήσει κάθε αισθητική ανωμαλία τμήματος του πτερυγίου, όπως ευμεγέθη έλικα, ατελή αναδίπλωση της ανθέλικας, υπερτροφική κύμβη, δυσμορφία λοβίου κ.ά.

ωτοπλαστικη
Αφεστώτα ώτα
Η προτιμότερη ηλικία αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων είναι η χρυσή τομή μεταξύ της πλήρους ανάπτυξης του πτερυγίου και της ψυχολογικής ανάπτυξης του παιδιού και εντοπίζεται στην ηλικία των 5-6 ετών. Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία στα παιδιά και με τοπική αναισθησία στους ενήλικες, μέσω μίας τομής στο πίσω μέρος του πτερυγίου και ειδικών καθηλωτικών ραμμάτων που δεν εγκαταλείπουν ορατή ουλή. Ταυτόχρονα, μπορεί να αποκατασταθεί και το μέγεθος της έλικας ή της κύμβης που καθορίζουν και το τελικό μέγεθος και σχήμα του πτερυγίου. Βασική προϋπόθεση για ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα είναι η σταθεροποίησή του κατά τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες με ελαστικό επίδεσμο και στη συνέχεια, μέχρι το πέρας τεσσάρων εβδομάδων, με ειδική αθλητική κορδέλα. Σε περιπτώσεις -κυρίως ηθοποιών-  που δεν επιθυμούν ούτε την ύπαρξη τομής πίσω από το πτερύγιο, είναι δυνατή μέσω ειδικής τεχνικής και ραμμάτων η επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος (scarless otoplasty).
Δύσμορφα λοβία
Τα σχισμένα λοβία, κυρίως από βαριά κρεμαστά σκουλαρίκια, αποτελούν συνηθισμένο αισθητικό πρόβλημα στην περιοχή του αυτιού. Μπορούν εύκολα να αποκατασταθούν με μικρούς κρημνούς, με άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Επειδή η περιοχή προδιαθέτει στην εμφάνιση υπερτροφικών ουλών και χηλοειδών, για 2-3 μετεγχειρητικές εβδομάδες ο ασθενής εφαρμόζει ειδικό πιεστικό σκουλαρίκι.
  • Πιθανές επιπλοκές: Σπάνιες, αλλά όχι απίθανες επιπλοκές αποτελούν η λοίμωξη και η συλλογή αιματώματος (ωθαιμάτωμα). Το πρώτο αντιμετωπίζεται με χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής, η οποία δίνεται ούτως ή άλλως προληπτικά, ενώ το δεύτερο με άμεση παροχέτευσή του κατά τη μετεγχειρητική παρακολούθηση.

Κατά την επίσκεψη στο ιατρείο θα αναλυθούν διεξοδικά οι υπάρχουσες επιλογές που συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του ενδιαφερόμενου ατόμου, οι λεπτομέρειες της επέμβασης, το είδος της αναισθησίας που προτείνεται για τη συγκεκριμένη περίπτωση, τυχόν επιπλοκές και πιθανότητα εμφάνισής τους και, τέλος, το κόστος της επέμβασης της Ωτοπλαστικής.